NYEREMÉNYJATÉK – Indulj el az első Short Trip-re!
2023. március 24. írta: Vándorember

NYEREMÉNYJATÉK – Indulj el az első Short Trip-re!

NYEREMÉNYJATÉK – Indulj el az első Short Trip-re!

Nyereményjáték Részvételi- és

Játékszabályzat

 

  1. Szervező

A www.shorttrips.blog.hu utazós blog szerkesztője (továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag 18. Életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy, nyilvános profillal vehet részt, aki a Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

A Játékban való részvételhez szükséges a Short Trips blog által üzemeltetett Instagram oldalon (https://www.instagram.com/shorttripsblog/)  posztolt játékfelhívás utasításait követni.

1.1 A Játékban való részvétel a jelen Részvételi- és Játékszabályzat

automatikus elfogadását jelenti. A játékos tudomásul veszi, hogy a részvételi feltételek

teljesítése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a játékszabályzat

rendelkezéseiről, ennek elmulasztására nem hivatkozhat. Amennyiben a játékos a jelen

játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek

nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen

játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni.

 

  1. A Játék menete, sorsolás időpontja és nyereménye

 

2.1 A nyereményjáték ideje:

A játék időtartama: 2023.08.11.én kezdődik, és

2023.08.18 20:00-ig tart.

2.2 A nyereményjáték menete: Kövesd be a nyereményjátékot meghirdető Instagam oldalt (https://www.instagram.com/shorttripsblog/) és lájkold a poszot és a poszt alá kommentben jelöld (@XY) meg legalább egy ismerősödet. (Több ismerős is jelölhető, de egy fiók csak egyszer vehet részt a sorsolásban!)

2.3 Örülünk, ha a nyereményjátékot megosztod és feliratkozol a blog hírlevelére, de ez nem feltétele a játékban való részvételnek.

2.4 A Játék nyereménye: 1 fő részére, 1 db NYEREMÉNY (1 darab 25 eurós Wizz-Air utazási utalvány, mely 12 hónapon belül használható fel.)

2.5 A nyeremény sorsolás időpontja: 2023.08.18.

melyre számítógép segítségével kerül sor. A Szervező a nyerteseknek a nevét (Instagram felhasználói nevét) az

adott Instagram poszt hozzászólásában és IG sztorijában és Facebook oldalán közzéteszi a sorsolástól számított 48 órán belül.

  1. Adategyeztetés

 

3.1 Az ajándék nyertesének privát messenger üzenetben kell válaszolnia a szervezőnek és

megadnia teljes nevét, valamint postacímét.

3.2 A Játék nyereményét csak olyan Játékos nyerheti és kaphatja meg, aki a Játék

időtartama alatt és a sorsolás időpontjában is még élő Instagram

regisztrációval rendelkezik.

  1. A Játékban részt vevő személyek

 

4.1 A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény

átadására legkésőbb a sorsolást követő 7 napon belül sor kerüljön. Ha ezen

együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény

időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.

A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

4.2 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén

bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt

(ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a

jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos, vagy annál magasabb

értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

4.3 A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

4.4 A nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Szervező a hatályos

jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. Szervezőt a Nyeremény átadásán és esetleges

adóvonzatuk kiegyenlítésén túl további kötelezettség nem terheli.

4.5 A nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha:

➔ nem múlt el 18 éves;

➔ a Lebonyolító megkeresésére 7 napon belül nem válaszol;

➔ nem lehet felvenni a nyertessel privát üzenet formájában a kapcsolatot;

➔ a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a Nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni;

➔ egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a

Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

➔ egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon

befolyásolni próbálja;

➔ jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti.

  1. Nyereményjátékot Szervező Rendelkezések

5.1 Szervező a jelen játékszabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére

kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során

visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat

lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy

megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. A játékban, csak

olyan hozzászólás (komment) vehet részt, amely közerkölcsöt, mások vallási, felekezeti,

etnikai hovatartozását, etikai szabályt, személyes és egyéb jogot, illetve jogszabályt nem

sért. Nem sérti a szervező jó hírnevét és üzleti érdekeit, vagy bármilyen módon sértő

lehet. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

5.2 A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Facebook

és/vagy Instagram oldalai technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el, illetve a

sorsoláshoz szükséges adatok nem nyerhetők ki. A Szervező az e bekezdésben leírtakból

fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

 

5.3 Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a

nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a

törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes

képviselőjük útján sem vehetnek részt.

5.4 A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal

szavatosságot, irányadó jog a magyar jog.

5.5 A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben

szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett

promócióban csalást/hamisítást követ el. Ez promóció nem az Facebook, Instagram vagy WizzAir

szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett

megszervezve.

  1. Adatvédelmi tájékoztató

6.1 A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és

megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Minden adatkezelő a saját adatkezelési

tevékenységéért tartozik felelősséggel. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes,

adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen

játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.

6.2 A jelen nyereményjátékra a weboldalon található adatvédelmi

tájékoztatóban leírtak érvényesek. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban,

önkéntesen elfogadja és hozzájárulását adja, hogy a szervező a nyertes

adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

6.3 A Szervező a nyertes Játékos Instagram felhasználónevét, illetve annak nyertes

azonosítására alkalmas részletét teszi közzé a szervező Facebook/Instagram oldalán

https://www.instagram.com/shorttripsblog/

https://www.facebook.com/shorttripsblog

 

A nyereményjátékot sem a Facebook, sem az Instagram, sem a WizzAir semmilyen módon nem

szponzorálta.

 

A Short Trips blog szerkesztője

2023.03.04

A bejegyzés trackback címe:

https://shorttrips.blog.hu/api/trackback/id/tr2018079640
süti beállítások módosítása